• Over Marjolijn Evers

Over Marjolijn Evers

Als rode draad door mijn loopbaan loopt de belangstelling voor alles wat met arbeidsrelaties te maken heeft.

Al tijdens mijn studie rechten koos ik als afstudeervak arbeidsrecht. Enkele jaren daarna specialiseerde ik mij ook als advocaat in het arbeids- en medezeggenschapsrecht. Door mijn advieswerk voor ondernemingsraden kwam ik vaak in contact met hun trainers. Dit heeft ertoe geleid dat ik soms als spreker in de OR training werd uitgenodigd. Hierdoor werd al snel ook mijn belangstelling voor het trainingsvak gewekt.

In 2008 behaalde ik het diploma Trainer Communicatieve vaardigheden bij de Trainers Academie. Ik was zo enthousiast over het trainingsvak dat ik in 2008 de advocatuur verliet en startte als zelfstandig trainer/adviseur medezeggenschap. Sindsdien heb ik een groot aantal ondernemingsraden, directies en HR medewerkers getraind en geadviseerd. Mijn werkzaamheden heb ik zowel in de profit- als non-profit sector verricht. Ik sta als trainer geregistreerd in het Register voor medezeggenschapopleiders.

Ik werk graag met OR-en en organisaties die geloven in de toegevoegde waarde van medezeggenschap/medewerkersparticipatie èn die willen werken aan hun verdere groei als team of als individu. Een groot deel van mijn klantenbestand bestaat ook uit dergelijke OR-en en medewerkers.

Klanten geven mij als feedback: deskundig, betrokken, enthousiast, analytisch en doelgerichtMijn kracht zit in de combinatie van vakinhoudelijke kennis en vaardigheden op het gebied van communicatie en groepsprocessen, alsmede een behoorlijke dosis ervaring.

Medio 2018 heb ik de opleiding vertrouwenspersoon (ongewenste omgangsvormen en integriteit) gevolgd. Ik ben inmiddels ook in die hoedanigheid in uw organisatie inzetbaar (zie onder “vertrouwenspersoon)

Voor een uitgebreider cv verwijs ik naar mijn LinkedIn pagina.

Over Marjolijn Evers

Ik werk graag met teams die geloven in de toegevoegde waarde van medezeggenschap en die willen werken aan hun verdere groei.

Klantervaringen

Marjolijn pikt in de voorbereiding uitstekend onze wensen en behoeften voor de training op. In de training zelf gaat zij flexibel om met de lesstof. De dagen waren naar onze wens ingevuld met veel ruimte voor praktijkgerichte vragen.

Tijdens de training hebben we onze rol en positie helder op het netvlies gekregen. We weten nu ook waaraan we moeten werken om ons team verder te versterken.

De training hebben wij als prettig, ongedwongen en interactief ervaren. De samenwerking met Marjolijn als bijzonder plezierig.

Als adviseur en coach heb ik Marjolijn als vakbekwaam, betrokken en prettig in de omgang ervaren. Zij is bovendien uitstekend bereikbaar en beschikt over een goed netwerk aan adviseurs waaruit wij konden putten.

Marjolijn was in staat de juridische, arbeidsrechtelijke en bestuurlijke problematiek in de reorganisatie helder voor ons  in beeld te brengen. Uiteindelijk heeft haar begeleiding tot een gedegen advies van de OR aan de directie geleid.

Ik heb er persoonlijk veel aan gehad met Marjolijn gesprekken te voeren over de materie. Ik ben zodoende meer te weten gekomen over de interactie tussen organisatie, politiek en medezeggenschap

Scripts zijn geblokkeerd, bij het invullen van contactgegevens is het privacy statement van toepassing Lees meer