Trends in leren en de betekenis daarvan voor MZ-opleidingen

Op zaterdag 7 september jl. vond in Zeist de jaarlijkse Netwerkdag van onze beroepsvereniging  (BVMP) plaats. Ik heb die gelegenheid aangegrepen om in mijn workshop met collega’s te praten over de trends in leren en de betekenis hiervan voor MZ-opleidingen. De opbrengst  van deze workshop deel ik graag met jullie.